doğal sayılarla ilgili işlemler

DOĞAL SAYILAR

1.Aşağıdakilerden hangisi üç basa­maklı en küçük doğal sayının ardı­şığıdır?

                  A)100              B) 101                C) 102                  D) 109

2.  3 ile  8 arasında kaç tane tek do­ğal sayı vardır?

                                    A)1                         B)2                             C)3                                 D)4

3   Aşağıdakilerden hangisi çift doğal sayı değildir?

                                   A)4                               B)6          C)7                          D)8

4.  Aşağıdakilerden hangisi 27 ile 35 arasında değildir?

            A)29                 B)33                    C)34                D)38

5.    589 > ? karşılaştırmasında soru  işareti yerine hangisi yazılamaz?

                        A)489                   B) 587                  C) 588            D) 590

6-12       5 , 7 , 0 sayıları ile yazılabilecek  en büyük sayı hangisidir?

A) 750         B) 705        C) 570            D)  507   

7- Hangi seçenekteki sayıların hepsi çift sayıdır?

                         A) 28-34-79-56                   B) 24-48-12-60         C) 19-94-57-23               D) 18-40-67-78

8-   0 , 3,   6  sayıları ile yazılabilecek  en küçük   üç basamaklı sayı  hangisidir?

                         A) 630           B)  306          C)    603                 D)    36

9-  A + A  = 8   eşitliğinde   A nın  yerine hangi sayı yazılmalıdır?

      A) 3                    B)  6                  C) 4                 D)  5

10.    302 +  199 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

A. 501        B   502     C. 503

11.Ç : Çift sayıları; T : Tek sayı­ları gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.)Ç + Ç = Ç             B.)T + Ç = T       C)  T + T =T

12.    Aşağıdaki anlatımlardan han­gisi doğrudur?

  • A. 304 > 301 > 305 B. 728 < 741 < 750 C. 228 > 219 >227

13.  (345-204-718-603-810-990) Sayı­larından kaç tanesi çift sayıdır?

A. 2                 B. 3              C. 4

14. 301A sayısının dört basamaklı tek sayı olması için A yerine kaç tane rakam yazabiliriz?

A. 4                 B. 5               C. 6

15.   3,8,1,5 rakamlarını bir defa kulla­narak yazılabilecek en büyük dört basamaklı doğal sayının, basamak değeri ile sayı değerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. 8531        B. 8545      C. 8548

16.  14 ile 82 doğal sayıları arasında, kaç tane doğal             sayı   vardır?

                          a) 67             b)14          c)15              d)96

17.  3247 ile 5824 sayılarının yüzler basamağındaki rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

a.  1000         b.  700           c.  400           d.  10

 

 18.   3-4-6-1  rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayının farkı kaçtır?

a.  5045           b.  1361         c.  5085         d.  6431

19) 26'dan başlayarak  6'şar 6'şar saydığımızda, beşinci sırada hangi sayıyı söyleriz?

a)44               b)50             c)54             d)56

 

20)5'ten başlayarak dörder dörder saydığımızda, on altıncı sırada sayılan sayı hangisidir?

                        a)65               b)69              c) 71           d)75

21Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde 4 rakamının basamak değeri en büyüktür?

 A) 9940                 B) 8904                 C) 450                   D) 47

 

22.9875 < a < 9897 ifadesinde "a" yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse yanlış olur?

    a)9857         b)9876          c)9887         d)9878

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !